USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Kalinówka
Kalinówka

Pierwotnie obszar dzisiejszej Kalinówki porastały lasy należące do dóbr Abramowice-Głusk. Na mapie z początku XIX wieku można jednak odnaleźć karczmę o nazwie Kaleń położoną przy szosie Lublin - Zamość. Wokół rozciągały się jeszcze duże obszary lasów. Pozostałością tych lasów była osada Leśniczówka widoczna na mapach międzywojennych między Głuskiem, a Kalinówką. Z czasem lasy wykarczowano i następnie powstał tutaj niewielka osada zwana Kaleń. Jest ona notowana w 1867 roku1. Z czasem powstał na tych gruntach folwark dworski. Folwark został odłączony w latach osiemdziesiątych XIX wieku od dóbr Abramowice2. Nazwa folwarku powstała zapewne od zniekształcenia nazwy karczmy - Kaleń przyjmując nazwę Kalinówka. Na początku XX część ziemi dworskiej została rozparcelowana. Tworząc Kalinówkę Kolonię. Według danych z 1921 roku w Kalinówce Koloni notowano 3 domy i 12 mieszkańców (1 ewangelik). W Kalinówce folwarku w tym czasie były 4 domy i 170 mieszkańców, w tym 1 ewangelik3. Folwark położony był przy obecnej szosie Lublin-Piaski. Dziedzicom Kalinówki nie szło najlepiej gospodarowanie w tym folwarku i w 1932 roku został on wystawiony na licytację przez Bank Ziemski. Grunty dworskie zostały rozprzedane kolonistom. Do 1940 roku cały obszar dworski został rozparcelowany tworząc typowo kolonijną wieś o rozrzuconej zabudowie4.

1 APL, Inwentarz akt gmin powiatu lubelskiego, tom I, s. 40.

2 Internetowy serwis gminy Głusk/Kalinówka

3 Skorowidz miejscowości…, s. 69.

4 Internetowy serwis gminy Głusk/Kalinówka