USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Informacje o gminie Katalog miejscowości Wólka Abramowicka
Wólka Abramowicka

Zapewne pierwotnie ta miejscowość zwała się Jabłonką. Historycy ustalili, że w sąsiedztwie Abramowic pod datą 1414 wymienia się Jabłonkę. Taką miejscowość wymienia się także w 1427 roku „Jablonka sita intra Lublinum”. Ostatni zapis o takiej wsi pochodzi z 1460 roku. Następnie taka nazwa już nie występowała1. Zapewne znajdowała się w miejscu gdzie potem powstała Wólka Abramowicka. Pierwszym zapisem na temat Wólki Abramowickiej jest zapis z Herbarza Bonieckiego na temat dziedzica Abramowic z lat osiemdziesiątych XVII wieku Jana Gniewosza: Jan, kasztelanic czechowski, właściciel Abramowic i Woli, pod Lublinem(…)2. W tym zapisie wymienia się Wolę pod Lublinem wraz z Abramowicami. Zapewne chodziło właśnie o Wólkę Abramowicką. Słowo „wola” oznaczało, że zakładając tę wieś jej właściciel dawał nowym mieszkańcom pewien czas zwolnienia podatkowego zwanego wolnizną lub wolą. W następnych wiekach Wólka Abramowicka była częścią majątku Abramowice i Głusk. Na mapach z XVIII wieku miejscowość zwano nawet po prostu Wioską3. W 1827 roku notowano tutaj 21 domów i 140 mieszkańców4. W 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej i nastąpił rozwój miejscowości. W 1921 roku Wólka Abramowicka liczyła 65 domów i 469 mieszkańców, w tym jednego prawosławnego5. W latach 1966-1969 w zbudowano tutaj budynek, w którym urządzono Klubu Młodego Rolnika i sklep.

1 Dzieje Lubelszczyzny, tom IV, Warszawa 1986, s. 60.

2 Boniecki A, Herbarz…, - t. 6, str. 136: Gniewoszowie h. Rawicz.

3 Mapa szczególna województwa lubelskiego, Karol de Perthess.

4 Słownik Geograficzny…, tom XIII, s. 838.

5 Skorowidz miejscowości…., s. 69.